• Zápis na školní rok 2024/2025 - rozhodnutí o přijetí

    Seznam registračních čísel přijatých dětí od 1.9.2024 najdete v sekci "školka" složka "zápis". Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou. Informativní schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí se koná 6.6.2024 od 16:00 v jídelně mateřské školy. Prosíme, dostavte se bez dětí. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 731465808.

  • Seznam registračních čísel přijatých dětí na letní provoz

    SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH K PRÁZDNINOVÉ DOCHÁZCE V TERMÍNU OD 8.7. do 19.7.2024 najdete v sekci "školka" složka "zápis k prázdninovému provozu". Děti z mateřské školy Na Děkance, jejichž zákonní zástupci v řádném termínu uhradili poplatek, jsou do prázdninové docházky zařazeny.

  • Brigáda

    Velké poděkování všem rodičům, kteří se v pátek a v sobotu zúčastnili brigády. Byli jste všichni úžasní.Tatínkové byli skvěle připraveni a vybavení nářadím. Udělala se spousta práce, děti budou mít moc hezké prostředí. Rodičů i dětí přišlo opravdu hodně, ještě jednou, veliké poděkování. Také děkujeme paní učitelkám,které se rovněž přidaly k rodičům.Za všechny děti děkují paní učitelky Renata a Jindra, koordinátorky EVVO