• Mimořádné opatření od 25.2.2021

    MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ. Dne 22.2.2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí: Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorech staveb, tj. i ve škole nebo školském zařízení. Ochranným prostředkem se pro tyto účely rozumí: • Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95). • Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. Výše uvedený zákaz se nevztahuje na děti v mateřské škole.

  • Logopedie - přerušení

    Vážení rodiče, vzhledem k mimořádnému opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, které platí od 25. února 2021 do odvolání, se ruší LOGOPEDIE, neboť stanovené podmínky používání ochranných prostředků dýchacích cest nelze s procvičováním mluvidel sloučit. Bc. Dana Jungová

  • Konec karantény

    Vážení rodiče, 23.2.2021 končí karanténní opatření nařízené hygienickou stanicí Hlavního města Prahy a školka je od tohoto dne opět otevřená. Chtěli bychom vás požádat, abyste i nadále důsledně dodržovali nastavená hygienická opatření v naší MŠ a to především DEZINFEKCI RUKOU po vstupu do budovy. Zaznamenali jsme, že ne všichni tak vždy učiní. Dále prosíme o váš DOHLED nad tím, aby si dítě ráno před vstupem do třídy dostatečně a správně UMYLO RUCE. V budově se prosíme zdržujte jen po NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU. Pokud je to možné, dítě do školky přichází nebo ze školky odchází V DOPROVODU POUZE JEDNÉ OSOBY. Předem děkujeme za spolupráci. Vaše školka.