• Provoz MŠ od 3.5.2021

  Vážení rodiče,
  od 3.5.2021 je mateřská škola otevřena pro všechny děti v běžném provozu.
  Prosíme vás, aby dítě do MŠ nebo z MŠ doprovázela pouze jedna osoba.
  V prostorách šaten se prosíme zdržujte po nezbytně nutnou dobu.
  Dále připomínáme dezinfekci rukou ve vstupním vestibulu a samozřejmě povinnost ochrany nosu a úst respirátorem.

  Těšíme se na vás a vaše děti.

 • Provoz MŠ od 12.4.2021

  Vážení rodiče,
  mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fáze rozvolňování umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12.4.2021 dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání.
   
  Povinné testování dětí bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek  od 6:30 do 8:00 (v 8:00 začínají vzdělávací aktivity). Prosíme rodiče, aby respektovali tento vymezený čas. Je třeba počítat se zdržením cca 15 minut na dobu testování dítěte. Děti budou testovány neinvazivní metodou, výtěrem z přední části nosu. Doporučujeme společně s dětmi shlédnout instruktážní video na stránkách Ministerstva školství (www.msmt.cz, https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole) a děti na testování předem pozitivně připravit.
  Dětem budou s testováním pomáhat naše paní učitelky. Pokud dítě zvládne odběr provést správně samo, bude mu to umožněno. Spolupráce a dopomoc při odběru vzorku zákonným zástupcem je možná. Pokud by dítě do MŠ doprovázela jiná osoba, je třeba tuto osobu zmocnit zákonným zástupcem ke spolupráci na provedení testu.
  Pokud dítě v posledních 90 dnech prodělalo onemocnění Covid-19 a zákonný zástupce tuto skutečnost doloží písemným potvrzením od lékaře, nebude dítě po uvedenou dobu testováno.
   
  Po provedení testu s negativním výsledkem bude dítě předáno ve vstupním vestibulu u skleněných dveří pedagogickému pracovníkovi, který ještě dítěti změří teplotu a předá jej po převlečení do třídy.
   
  Pokud se dítě nebude nadále účastnit prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční výuku. Je ovšem možné domluvit se s paní učitelkami na zaslání úkolů a to vždy 1x týdně.
   
  V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na dekanka@dekanka.cz nebo na tel: 731465808.
   
  Pokud jste se již rozhodli, že vaše dítě od 12.4.2021 za stávajících podmínek k povinnému předškolnímu vzdělávání nenastoupí, sdělte nám tuto skutečnost na výše uvedené kontakty.
   
   
  Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání.
   
   
   
                                                                                           Monika Biemannová, ředitelka školy
   
   

 • Zápis na školní rok 2021/2022

  Podrobné informace k zápisu do naší mateřské školy na školní rok 2021/2022 najdete zde na našich stránkách v sekci "Školka" ve složce "Zápis".
  Zápis proběhne ve dnech 10.5. a 11.5.2021 v přízemí budovy MŠ od 13:00 do 17:00 hod. na základě elektronického předzápisu a rezervace času nebo ve dnech 3.5. - 7.5. a 12.5. - 14.5.2021 po telefonické domluvě s vedním školy na konkrétní časový termín.
  Zápis proběhne za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.

  V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na tel.: 731465808 nebo na e-mailu dekanka@dekanka.cz.