Zápis

Mateřská škola na DěkanceSeznam přijatých dětí od 1.9.2024
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2 přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:


1/24 Přijímá se od 1.9.2024
2/24 Přijímá se od 1.9.2024
4/24 Přijímá se od 1.9.2024
6/24 Přijímá se od 1.9.2024
7/24 Přijímá se od 1.9.2024
8/24 Přijímá se od 1.9.2024
9/24 Přijímá se od 1.9.2024
10/24 Přijímá se od 1.9.2024
12/24 Přijímá se od 1.9.2024
15/24 Přijímá se od 1.9.2024
17/24 Přijímá se od 1.9.2024
18/24 Přijímá se od 1.9.2024
19/24 Přijímá se od 1.9.2024
23/24 Přijímá se od 1.9.2024
24/24 Přijímá se od 1.9.2024
25/24 Přijímá se od 1.9.2024
26/24 Přijímá se od 1.9.2024
29/24 Přijímá se od 1.9.2024
32/24 Přijímá se od 1.9.2024
34/24 Přijímá se od 1.9.2024
35/24 Přijímá se od 1.9.2024
37/24 Přijímá se od 1.9.2024
39/24 Přijímá se od 1.9.2024
40/24 Přijímá se od 1.9.2024
42/24 Přijímá se od 1.9.2024
44/24 Přijímá se od 1.9.2024
45/24 Přijímá se od 1.9.2024
46/24 Přijímá se od 1.9.2024
47/24 Přijímá se od 1.9.2024
52/24 Přijímá se od 1.9.2024
56/24 Přijímá se od 1.9.2024
58/24 Přijímá se od 1.9.2024
61/24 Přijímá se od 1.9.2024
65/24 Přijímá se od 1.9.2024
69/24 Přijímá se od 1.9.2024
71/24 Přijímá se od 1.9.2024
73/24 Přijímá se od 1.9.2024
75/24 Přijímá se od 1.9.2024
79/24 Přijímá se od 1.9.2024
80/24 Přijímá se od 1.9.2024
81/24 Přijímá se od 1.9.2024
83/24 Přijímá se od 1.9.2024
84/24 Přijímá se od 1.9.2024
86/24 Přijímá se od 1.9.2024
92/24 Přijímá se od 1.9.2024
94/24 Přijímá se od 1.9.2024
95/24 Přijímá se od 1.9.2024
96/24 Přijímá se od 1.9.2024
98/24 Přijímá se od 1.9.2024
101/24 Přijímá se od 1.9.2024

Vyvěšeno dne: 23.5.2024
Monika Biemannová
ředitelka školy

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.