Zápis

Mateřská škola na Děkance

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2:

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí od školního roku 2022/2023:

 

 

 

053                             054                             041

079                             027                             003

006                             002                             026

045                             016                             097

061                             074                             056

071                             096                             021

025                             023                             076

005                             063                             065

091                             007                             077

093                             069

075                             030

046                             020

022                             051

092                             012

067                             028

098                             052

073                             032                            

013                             014

037                             062

031                             036

 

Individuální vzdělávání: 010, 068, 088

 

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená.

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou do vlastních rukou.

 

 

Pokud bude dítě přijato, ale zákonný zástupce se dodatečně rozhodne, že dítě k docházce do Mateřské školy, Praha 2, Na Děkance 2, nenastoupí, prosíme o včasné oznámení této skutečnosti. Nebude tím zbytečně blokováno místo pro další zájemce. Děkujeme.

 

Monika Biemannová, ředitelka školy                                   Datum zveřejnění: 23.5.2022
Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí od školního roku 2022/2023 se koná

15.6.2022 od 16:00

v jídelně mateřské školy.

Těšíme se na setkání a prosíme o účast bez dětí.

 

Monika Biemannová, ředitelka školy

Dana Jungová, zástupkyně ředitelky
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.