Zápis

Mateřská škola na Děkance

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p2-na-dekance

Podrobnější postup ZDE

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

 

V případě, že nemáte možnost elektronické registrace, je možné si potřebné dokumenty vyzvednout od 1.4.2021 ve vstupním vestibulu MŠ, v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hod. (nebo po domluvě s vedením MŠ v jiném čase na tel: 731465808).

Odevzdání vyplněné dokumentace bude stejně jako v případě elektronického zápisu ve dnech 10. a 11.5. od 13:00 do 17:00 hod. Je třeba si předem zarezervovat čas v elektronické registraci (viz. odkaz výše – elektronický předzápis) nebo v ostatních dnech 3. – 7.5. a 12. – 14.5. si domluvit čas schůzky telefonicky s vedením MŠ (731465808).

Osobní prohlídka MŠ není v současné době z epidemiologických důvodů možná. Dovolujeme si vás odkázat na virtuální prohlídku školky zde na našich webových stránkách nebo na „Fotogalerii“.

 

 

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailu dekanka@dekanka.cz nebo na tel: 731465808.

 

Monika Biemannová, ředitelka školyKRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.