Aktuality

Mateřská škola na Děkance
 • Mimořádné opatření od 25.2.2021

  MMIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ. Dne 22.2.2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí: Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorech staveb, tj. i ve škole nebo školském zařízení. Ochranným prostředkem se pro tyto účely rozumí: • Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95). • Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. Výše uvedený zákaz se nevztahuje na děti v mateřské škole.

 • Logopedie - přerušení

  VVážení rodiče, vzhledem k mimořádnému opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, které platí od 25. února 2021 do odvolání, se ruší LOGOPEDIE, neboť stanovené podmínky používání ochranných prostředků dýchacích cest nelze s procvičováním mluvidel sloučit. Bc. Dana Jungová

 • Konec karantény

  VVážení rodiče, 23.2.2021 končí karanténní opatření nařízené hygienickou stanicí Hlavního města Prahy a školka je od tohoto dne opět otevřená. Chtěli bychom vás požádat, abyste i nadále důsledně dodržovali nastavená hygienická opatření v naší MŠ a to především DEZINFEKCI RUKOU po vstupu do budovy. Zaznamenali jsme, že ne všichni tak vždy učiní. Dále prosíme o váš DOHLED nad tím, aby si dítě ráno před vstupem do třídy dostatečně a správně UMYLO RUCE. V budově se prosíme zdržujte jen po NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU. Pokud je to možné, dítě do školky přichází nebo ze školky odchází V DOPROVODU POUZE JEDNÉ OSOBY. Předem děkujeme za spolupráci. Vaše školka.

 • Test na Covid

  VVážení rodiče, před návratem dítěte, které mělo nařízenou karanténu, zpět do mateřské školy, je třeba doložit negativní výsledek testu na COVID-19. Výsledek testu můžete přeposlat na mobil školky 731465808 nebo na e-mail dekanka@dekanka.cz.

 • Informace k ošetřovnému v době karantény

  VVážení rodiče, pokud byla Vašemu dítěti nařízena karanténa z důvodu kontaktu s Covid pozitivním zaměstnancem naší MŠ (tedy pokud bylo dítě přítomno v MŠ v době od 8.2. do 12.2.), vystaví vám ošetřovné na dítě dětský lékař. Pokud nemá dítě nařízenou karanténu, postup je následující: Na stránkách CSSZ si stáhnete formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola), či jeho část." Stáhněte si tu variantu formuláře na kterém je uvedeno, že NENAVAZUJE na předešlý měsíc. Formulář má tři části, zákonný zástupce vyplní jednu část, kde mimo jiné uvede uzavření MŠ od 15.2. do 22.2. a předá svému zaměstnavateli k dalšímu zpracování. Škola nic nepotvrzuje. Pokud by si zaměstnavatel chtěl ověřit informaci o uzavření MŠ, níže je k dispozici dokument ke stažení. V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit - dekanka@dekanka.cz nebo 731465808.

  Dokument ke stažení ZDE

 • Covid-uzavření MŠ-doplnění informace

  VVážení rodiče, při odesílání informačních e-mailů od hygienické stanice jsme zjistili, že v některých případech přicházejí zprávy do spamu. Z tohoto důvodu proveďte kontrolu i spamové pošty. (Tato informace se týká pouze rodičů dětí, které jdou do karantény.)

 • Uzavření MŠ - COVID

  IInformace ze dne 14.2.2021. Z nařízení hygieny Hlavního města Prahy, je mateřská škola z důvodu výskytu Covid-19 (britská mutace) uzavřena od 15.2. do 22.2. včetně. Informace byly podány všem zákonným zástupcům telefonicky. V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na dekanka@dekanka.cz nebo od pondělí (15.2.2021) telefonicky na čísle 731465808. Karanténa se týká pouze dítěte, nikoliv rodiče nebo dalších členů domácnosti.

 • Prázdninový provoz

  IInformace k prázdninovému provozu. Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 70 ze dne 8.2.2021, bude provoz v době letních prázdnin zajištěn v těchto mateřských školách: 1.7. – 16.7.2021 Mateřská škola „Čtyřlístek“ Římská 27, 19.7. – 30.7.2021 Mateřská škola Na Děkance 2, 2.8. – 13.8.2021 Mateřská škola Španělská 16. Informace k zápisu na jednotlivé mateřské školy sledujte na jejich webových stránkách. Po obdržení informací z jednotlivých MŠ budou k vyzvednutí též u nás ve vstupním vestibulu. Zápis k prázdninovému provozu do naší mateřské školy NENÍ pro naše děti třeba. Pouze nahlásíte tuto skutečnost v kmenové třídě dítěte. O zahájení zjišťování prázdninové docházky do naší MŠ vás budeme informovat.

 • Karanténa třída Berušky

  OOd 9. do 15.2. jsou děti ze třídy Berušky, které byly přítomny v MŠ 5.2., v karanténě. Ostatní děti z této třídy budou po dobu karantény docházet do třídy Myšky.

 • Logopedie

  TTento týden bude z provozních důvodů logopedie mimořádně ve čtvrtek 28.1.2021

 • Testy školní zralosti

  VVyšetření školní zralosti proběhne v úterý 26.1.2021 v dopoledních hodinách. Je nutné se k vyšetření písemně přihlásit. Formulář je připraven v každé třídě. Vyšetření proběhne bez účasti rodičů.

 • Testy školní zralosti

  VVážení rodiče, vzhledem k epidemické situaci a vládním nařízením a po dohodě s vedením mateřské školy nebudou v prostorách MŠ v tomto školním roce po screeningovém vyšetření školní zralosti probíhat standardní individuální konzultace se zákonnými zástupci. Výjimečně obdržíte písemný dokument, ve kterém budou zaznamenány základní informace vyplývající ze skupinového vyšetření. Pokud Vám byla doporučena návštěva pedagogicko-psychologické poradny, objednávku je možno učinit přes formulář na webových stránkách www.ppppraha.cz/. V případě dotazů se obracejte na vedení MŠ. Děkujeme za pochopení. PhDr. Adéla Tanzerová - psycholog

 • Logopedická cvičení

  OOd 6.1.2021 pokračují logopedická cvičení v běžném režimu.

 • Sportovky

  VVzhledem k epidemiologické situaci jsou čtvrteční sportovky do odvolání zrušeny.

 • Schůzka EKOTÝMU

  IInformace pro rodiče, kteří jsou členy ekotýmu. Plánovaná schůzka se uskuteční 4.11. od 17. hodin. Podle počasí venku nebo ve třídě žabiček. Těšíme se na účast koordinátorky EVVO Renata a Jindra.

 • Aktualita ke dni 26.10.2020

  OOd zítřka, tedy 27.10.2020 budou pravděpodobně všichni zaměstnanci kuchyně v karanténě. Prosíme rodiče, kteří nutně nepotřebují umístit dítě do MŠ, aby si ho do konce týdne nechali doma. Děkujeme

 • Aktuální informace COVID-19 k 25.9.2020

  OOd dnešního dne je z rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy třída Berušky v karanténě, z důvodu pozitivního výsledku testu na covid-19 u jedné osoby. Rodiče dětí, kterých se tato skutečnost týká (dítě bylo přítomno v MŠ 21.9.2020), již byli kontaktováni. V ostatních třídách pokračuje provoz bez omezení.

 • Aktuální opatření k 10.9.2020

  NNa základě nařízení Ministerstva zdravotnictví je od 10.9.2020 do odvolání povolen vstup do všech vnitřních prostor mateřské školy pouze se zakrytím úst a nosu. Dětí se toto opatření netýká.

 • Informace k třídním schůzkám

  VVážení rodiče, v době konání třídních schůzek dne 10.9.2020 od 17:30 hod. je vstup do třídy pouze v roušce.

 • EVVO

  DDobrý den, zdravím všechny v novém školním roce. Jsme moc rádi, že můžeme pokračovat v námi rozjeté práci. Máme před sebou nový školní rok,tedy i nový rok pro ekotým. Moc rádi přivítáme nové rodiče do našich řad. Odešli nám předškoláci a jejich rodiče a proto oslovujeme všechny rodiče, přidejte se k nám. Scházíme se cca 4x ročně a plánujeme ekologické aktivity MŠ. V letošním roce máme téma PROSTŘEDÍ. Všechny informace týkající se ekologie jsou umístěny v sekci ŽÁBY. Vaše koordinátorky EVVO paní učitelky Renata a Jindra