Aktuality

Mateřská škola na Děkance
 • Karanténa třída Želvičky

  KKaranténa je nařízena na 7 dnů od posledního kontaktu a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.
   
  V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
   
  Podrobné informace obdrží zákonní zástupci dětí, kterých se karanténa týká, prostřednictvím sms zprávy od hygienické stanice.
   
  Děti ze třídy Želvičky, které nebyly přítomné v MŠ 25. a 26.11. nebo v posledních 180 dnech prodělaly Covid-19, mohou do MŠ docházet bez omezení, karanténa se na ně nevztahuje.

 • Karanténa třída Žirafy

  KKaranténa je nařízena na 7 dnů od posledního kontaktu a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.
   
  V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
   
  Podrobné informace obdrží zákonní zástupci dětí, kterých se karanténa týká, prostřednictvím sms zprávy od hygienické stanice.
   
  Děti ze třídy Žirafky, které nebyly přítomné v MŠ 26. nebo 29.11. nebo v posledních 180 dnech prodělaly Covid-19, mohou do MŠ docházet bez omezení, karanténa se na ně nevztahuje.
   

 • Ekoškolka

  DDobrý den, informace pro všechny, kteří se zajímají o fotografie nebo novinky z Ekoškolky. Informace naleznete u třídy ŽABIČEK.

 • Karanténa třída Motýlci

  ZZ důvodu covid pozitivního dítěte ve třídě Motýlků jsou děti, které byly v kontaktu s tímto dítětem, od dnešního dne do 20. 10. nebo do 21. 10. v karanténě.
  Rodiče dětí, kterých se to týká, byli obesláni e-mailem. Ostatní mohou docházet do MŠ bez omezení (třída Ježci).

 • Schůzka Ekotýmu

  DDobrý den, informace pro rodiče, kteří již byli členy Ekotýmu nebo se jimi chtějí stát. První schůzka Ekotýmu se uskuteční ve středu 6.10. v 17.30 hodin . Podle počasí na zahradě nebo ve třídě žabiček. Těšíme se na setkání.Koordinátorky EVVO

 • Třídní schůzky

  TTřídní schůzky v jednotlivých třídách se konají dne 16.9.2021 od 17:30 hod.
  Před těmito schůzkami proběhne od 17:00 zápis na logopedická cvičení ve třídě Ježci. Logopedická cvičení jsou určená pro děti s mírnější vadou řeči, která nevyžaduje péči klinického logopeda. Více informací u Bc. Dany Jungové (třída Ježci, zástupkyně ředitelky), kontakt 731465808 nebo zastupkyne@dekanka.cz.
   
  Prosíme, na schůzky se dostavte bez dětí a dodržujte aktuální protiepidemická opatření.
   
  Těšíme se na setkání.
   
  Kolektiv Mš Na Děkance

 • Informace k zahájení školního roku 2021/2022

  PPrvní den tohoto školního roku je 1.9.2021 (středa).

  Opatření vzhledem ke COVID-19:
  Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví (MZd)
  - Dodržování zásad osobní hygieny.
  - MZd doporučuje, co nejvíce je to v praxi možné, dodržovat skupinovou izolaci, event. sociální distance.
  - Zákonní zástupci a ostatní návštěvníci školy jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných  prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Netýká se dětí do 6 let.
  - Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS). Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp. Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.
  - Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  - MZd doporučuje, aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy omezen - prosíme tedy doprovod dítěte pouze jednou osobou a její pobyt v mateřské škole omezit na nezbytně nutnou dobu.
  - U vstupu do budovy, tříd a umývárny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
  - Po příchodu a převlečení dítěte a před jeho předáním do třídy pedagogickému pracovníkovi, zajistí zákonný zástupce dohled nad důkladným umytím rukou svého dítěte.
  - V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 u dítěte škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  - Plánované plošné preventivní testování v měsíci září se dětí v mateřských školách netýká.

  Rozdělení dětí do tříd najdete zde na našich webových stránkách v sekci "třídy" ve složce "rozdělení dětí do tříd" nebo ve vstupním vestibulu MŠ.

  Od dnešního dne (23.8.2021) je v platnosti nové přístupové heslo pro tento školní rok.

  Doporučujeme všem rodičům, aby si ve třídě svého dítěte zaregistrovali e-mailovou adresu pro zasílání důležitých informací z MŠ.

  Dále upozorňujeme na možnost volby "omluvy z docházky" zde přes naše webové stránky.

  Těšíme se na setkání, kolektiv MŠ Na Děkance