Aktuality

Mateřská škola na Děkance
 • Ekoškolka

  IInformace o obhájení titulu Ekoškolka. V pátek 18.6.2021 jsme získali na slavnostním předávání v Brožíkově sále Staroměstské radnice, certifikát o obhájení titulu Ekoškolka na následující tři roky. Těšíme se se všemi na další spolupráci v následujících letech. Děkujeme rodičům a dětem z Ekotýmu, kteří odcházejí na základní školu. Koordinátorky EVVO Renata a Jindra a členové Ekotýmu.

 • Hravé in-line

  FFotky a videa z hravých in-line najdete ve fotogalerii – odkaz na galerii zde v menu.

 • Výsledky zápisu na školní rok 2021/2022

  RRegistrační čísla přijatých dětí jsou zveřejněna v sekci "školka", ve složce "zápis".

 • Provoz MŠ od 3.5.2021

  VVážení rodiče,
  od 3.5.2021 je mateřská škola otevřena pro všechny děti v běžném provozu.
  Prosíme vás, aby dítě do MŠ nebo z MŠ doprovázela pouze jedna osoba.
  V prostorách šaten se prosíme zdržujte po nezbytně nutnou dobu.
  Dále připomínáme dezinfekci rukou ve vstupním vestibulu a samozřejmě povinnost ochrany nosu a úst respirátorem.

  Těšíme se na vás a vaše děti.

 • Provoz MŠ od 12.4.2021

  VVážení rodiče,
  mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fáze rozvolňování umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12.4.2021 dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání.
   
  Povinné testování dětí bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek  od 6:30 do 8:00 (v 8:00 začínají vzdělávací aktivity). Prosíme rodiče, aby respektovali tento vymezený čas. Je třeba počítat se zdržením cca 15 minut na dobu testování dítěte. Děti budou testovány neinvazivní metodou, výtěrem z přední části nosu. Doporučujeme společně s dětmi shlédnout instruktážní video na stránkách Ministerstva školství (www.msmt.cz, https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole) a děti na testování předem pozitivně připravit.
  Dětem budou s testováním pomáhat naše paní učitelky. Pokud dítě zvládne odběr provést správně samo, bude mu to umožněno. Spolupráce a dopomoc při odběru vzorku zákonným zástupcem je možná. Pokud by dítě do MŠ doprovázela jiná osoba, je třeba tuto osobu zmocnit zákonným zástupcem ke spolupráci na provedení testu.
  Pokud dítě v posledních 90 dnech prodělalo onemocnění Covid-19 a zákonný zástupce tuto skutečnost doloží písemným potvrzením od lékaře, nebude dítě po uvedenou dobu testováno.
   
  Po provedení testu s negativním výsledkem bude dítě předáno ve vstupním vestibulu u skleněných dveří pedagogickému pracovníkovi, který ještě dítěti změří teplotu a předá jej po převlečení do třídy.
   
  Pokud se dítě nebude nadále účastnit prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční výuku. Je ovšem možné domluvit se s paní učitelkami na zaslání úkolů a to vždy 1x týdně.
   
  V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na dekanka@dekanka.cz nebo na tel: 731465808.
   
  Pokud jste se již rozhodli, že vaše dítě od 12.4.2021 za stávajících podmínek k povinnému předškolnímu vzdělávání nenastoupí, sdělte nám tuto skutečnost na výše uvedené kontakty.
   
   
  Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání.
   
   
   
                                                                                           Monika Biemannová, ředitelka školy
   
   

 • Zápis na školní rok 2021/2022

  PPodrobné informace k zápisu do naší mateřské školy na školní rok 2021/2022 najdete zde na našich stránkách v sekci "Školka" ve složce "Zápis".
  Zápis proběhne ve dnech 10.5. a 11.5.2021 v přízemí budovy MŠ od 13:00 do 17:00 hod. na základě elektronického předzápisu a rezervace času nebo ve dnech 3.5. - 7.5. a 12.5. - 14.5.2021 po telefonické domluvě s vedním školy na konkrétní časový termín.
  Zápis proběhne za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.

  V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na tel.: 731465808 nebo na e-mailu dekanka@dekanka.cz.

 • Školné březen 2021

  VVzhledem k uzavření mateřské školy v měsíci březnu je školné za tento měsíc sníženo na 0,- Kč.

 • Virtuální prohlídka školy

  PProhlídku najdete zde:
  Virtuální prohlídka MŠ Děkanka

 • Prázdninový provoz

  IInformace k prázdninovému provozu najdete v sekci "školka" ve složce "zápis k prázdninovému provozu".

 • Ošetřovné v době uzavření MŠ

  IINFORMACE K OŠETŘOVNÉMU NAJDETE ZDE: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 • Uzavření MŠ

  VVážení rodiče, z rozhodnutí vlády ČR jsou od 1.3.2021 mateřské školy uzavřeny. Toto opatření je stanoveno na dobu tří týdnů, tedy do 21.3.2021. Z důvodu nedostatku provozního personálu (karanténa, nemoc) je do odvolání přerušen i provoz školní jídelny. Doufáme, že po skončení tohoto nařízení se opět společně ve školce setkáme. Pokud si budete potřebovat vyzvednout nějaké věci vašich dětí (oblečení, obuv atd.), bude to možné v týdnu od 1.3. do 5.3. vždy od 8:00 do 12:00 hod. Od následujícího týdne to bude možné po telefonické domluvě na mobilu školky 731465808. Případné další dotazy směřujte na toto telefonní číslo nebo na dekanka@dekanka.cz. Pro děti v režimu povinného předškolního vzdělávání bude probíhat distanční výuka, která bude zasílána na vámi uvedené e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že účast na distanční výuce je povinná, stejně jako její prezenční forma. Pokud se dítě nemůže distanční výuky účastnit, je třeba mít neúčast řádně omluvenou (stejným způsobem jako při běžné docházce). Pro děti, které nejsou v režimu povinného předškolního vzdělávání budou paní učitelky také zasílat vzdělávací aktivity. Jejich naplňování však bude dobrovolné. Kolektiv Mš Na Děkance přeje všem pevné zdraví a klidné dny.

 • Mimořádné opatření od 25.2.2021

  MMIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ. Dne 22.2.2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí: Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorech staveb, tj. i ve škole nebo školském zařízení. Ochranným prostředkem se pro tyto účely rozumí: • Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95). • Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. Výše uvedený zákaz se nevztahuje na děti v mateřské škole.

 • Logopedie - přerušení

  VVážení rodiče, vzhledem k mimořádnému opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, které platí od 25. února 2021 do odvolání, se ruší LOGOPEDIE, neboť stanovené podmínky používání ochranných prostředků dýchacích cest nelze s procvičováním mluvidel sloučit. Bc. Dana Jungová

 • Konec karantény

  VVážení rodiče, 23.2.2021 končí karanténní opatření nařízené hygienickou stanicí Hlavního města Prahy a školka je od tohoto dne opět otevřená. Chtěli bychom vás požádat, abyste i nadále důsledně dodržovali nastavená hygienická opatření v naší MŠ a to především DEZINFEKCI RUKOU po vstupu do budovy. Zaznamenali jsme, že ne všichni tak vždy učiní. Dále prosíme o váš DOHLED nad tím, aby si dítě ráno před vstupem do třídy dostatečně a správně UMYLO RUCE. V budově se prosíme zdržujte jen po NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU. Pokud je to možné, dítě do školky přichází nebo ze školky odchází V DOPROVODU POUZE JEDNÉ OSOBY. Předem děkujeme za spolupráci. Vaše školka.

 • Test na Covid

  VVážení rodiče, před návratem dítěte, které mělo nařízenou karanténu, zpět do mateřské školy, je třeba doložit negativní výsledek testu na COVID-19. Výsledek testu můžete přeposlat na mobil školky 731465808 nebo na e-mail dekanka@dekanka.cz.

 • Informace k ošetřovnému v době karantény

  VVážení rodiče, pokud byla Vašemu dítěti nařízena karanténa z důvodu kontaktu s Covid pozitivním zaměstnancem naší MŠ (tedy pokud bylo dítě přítomno v MŠ v době od 8.2. do 12.2.), vystaví vám ošetřovné na dítě dětský lékař. Pokud nemá dítě nařízenou karanténu, postup je následující: Na stránkách CSSZ si stáhnete formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola), či jeho část." Stáhněte si tu variantu formuláře na kterém je uvedeno, že NENAVAZUJE na předešlý měsíc. Formulář má tři části, zákonný zástupce vyplní jednu část, kde mimo jiné uvede uzavření MŠ od 15.2. do 22.2. a předá svému zaměstnavateli k dalšímu zpracování. Škola nic nepotvrzuje. Pokud by si zaměstnavatel chtěl ověřit informaci o uzavření MŠ, níže je k dispozici dokument ke stažení. V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit - dekanka@dekanka.cz nebo 731465808.

  Dokument ke stažení ZDE

 • Covid-uzavření MŠ-doplnění informace

  VVážení rodiče, při odesílání informačních e-mailů od hygienické stanice jsme zjistili, že v některých případech přicházejí zprávy do spamu. Z tohoto důvodu proveďte kontrolu i spamové pošty. (Tato informace se týká pouze rodičů dětí, které jdou do karantény.)

 • Uzavření MŠ - COVID

  IInformace ze dne 14.2.2021. Z nařízení hygieny Hlavního města Prahy, je mateřská škola z důvodu výskytu Covid-19 (britská mutace) uzavřena od 15.2. do 22.2. včetně. Informace byly podány všem zákonným zástupcům telefonicky. V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na dekanka@dekanka.cz nebo od pondělí (15.2.2021) telefonicky na čísle 731465808. Karanténa se týká pouze dítěte, nikoliv rodiče nebo dalších členů domácnosti.

 • Prázdninový provoz

  IInformace k prázdninovému provozu. Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 70 ze dne 8.2.2021, bude provoz v době letních prázdnin zajištěn v těchto mateřských školách: 1.7. – 16.7.2021 Mateřská škola „Čtyřlístek“ Římská 27, 19.7. – 30.7.2021 Mateřská škola Na Děkance 2, 2.8. – 13.8.2021 Mateřská škola Španělská 16. Informace k zápisu na jednotlivé mateřské školy sledujte na jejich webových stránkách. Po obdržení informací z jednotlivých MŠ budou k vyzvednutí též u nás ve vstupním vestibulu. Zápis k prázdninovému provozu do naší mateřské školy NENÍ pro naše děti třeba. Pouze nahlásíte tuto skutečnost v kmenové třídě dítěte. O zahájení zjišťování prázdninové docházky do naší MŠ vás budeme informovat.

 • Karanténa třída Berušky

  OOd 9. do 15.2. jsou děti ze třídy Berušky, které byly přítomny v MŠ 5.2., v karanténě. Ostatní děti z této třídy budou po dobu karantény docházet do třídy Myšky.