Naše akce

Mateřská škola na Děkance

 • Bramborový slalom

  TTřída nejmenších dětí ze Želviček uspořádala pro rodiče podzimní setkání se soutěžemi s názvem „Bramborový slalom“. Děti plnily různé úkoly. Hledaly v písku zakopané brambory, pomáhaly odvážet brambory v kolečku, házely bramborou do „pytle“ a třeba i nosily po zahradě horký brambor na lžíci. Rodiče dětem pomáhali a do některých soutěží se aktivně zapojili. Bramborová akce se moc povedla, dokonce vyšlo i počasí. První společné setkání se nám moc líbilo a už se těšíme na další.

 • Dobrovolní záchranáři v Žirafách

  VV prosinci proběhla ve třídě Žiraf ukázka práce dobrovolných záchranářů, kdy jsme využili nabídku z řad našich rodičů. Děti měly možnost dozvědět se, co dobrovolní záchranáři dělají, kdy zasahují a jaké pomůcky a přístroje ke své práci potřebují. Děti si mohly vše také vyzkoušet. S sebou záchranáři přivedli dva psí pomocníky a děti tak viděly, jak jsou vycvičení a jak někoho hledají.

 • Návštěva z Turecka

  VV posledním listopadovém týdnu hostila naše školka skupinu tureckých předškolních pedagogů, kteří přijeli s přáním vidět vzdělávání nejmenších dětí s důrazem na přípravu pro život ve 21. století a využití nejnovějších možností a technologií. Ve třídách Ježků a Žiraf se celý týden účastnili vzdělávacích aktivit, které zahrnovaly právě moderní technologie a inovativní přístupy k výuce. Kromě spousty otázek ke vzdělávacímu systému v České republice byli ohromeni prostředím a možnostmi naší školky, především vybavením a pomůckami. A jako správní učitelé se bez problémů zapojili mezi děti, nehledě na jazykové odlišnosti. Na konci týdne děti věnovaly turecké výpravě obrázky jako upomínku na společně strávený čas.

 • Akce s rodiči

  VVe čtvrtek 20. 10. 20022 jsme se odpoledne sešli s dětmi i rodiči z Rybiček. Každá rodina si donesla svou dýni, kterou si během odpoledne vydlabali. Výstava hotových dýní byla moc krásná a strašidelná. Před odchodem domů si rodiče s dětmi na koberci pohráli a někteří prolistovali i portfolia.

 • Preventivní program Policie ČR

  VV říjnu se na zahradě konala moc hezká akce. Děti si prošli čtyři stanoviště. V prvním si děti mohly zkusit snímání otisků prstů, v dalším se dozvěděly vše o výstroji a výbavě policisty. Dokonce si mohly sednout i do policejního auta. Na dalším stanovišti jim dopravní policista ukázal, jak se řídí provoz bez semaforu. Dozvěděly se i o bezpečnosti při jízdě na kole. Nakonec si mohly zkusit sednout na policejní motorku a paní policistka jim předvedla své jízdní vybavení. Odměnou děti dostaly malý dáreček. A my doufáme, že se akce bude opakovat i v příštích letech.

 • Akce s rodiči

  VV úterý 18.10. Probehla ve třídě Myšiček třídní akce s rodiči v duchu oslav plodů podzimu. Rodiče s dětmi měli za úkol připravit něco chutného z potravin typických pro podzim (mrkev, jablko, hruška). Ve třídě poté proběhlo hlasování o nejlepší výrobek. Rodiče také měli možnost vidět, co už jejich děti umí, jelikož je překvapily básní a tanečním vystoupením.

 • Výlet na Točník

  VV říjnu si naplánovala třída Žirafek celodenní výlet, kdy byl naším cílem hrad Točník. Panovalo krásné podzimní počasí a vzhledem k ukončené sezóně jsme měli s dětmi celý hrad jen a jen pro sebe. Na úvod jsme si jej prošli s komentářem paní průvodkyně, pak děti hrad objevovaly samy prostřednictvím připravených her a úkolů. Na úplný závěr jsme se šli podívat k výběhu medvědů.

 • Herní setkání s rodiči a dětmi

  DDne 19. 9. 2022 jsme ve třídě měli seznamovací herní setkání dětí a rodičů. Děti rodičům vyrobily krásnou pozvánku s figurkou "člověče, nezlob se". Po svačině jsme s dětmi ve třídě připravily místa, deky, stolečky a po celé třídě rozložily nabídku různých stolních her. Akce byla od 16hod. Rodiče se pomalu scházeli a uvítaly nabízené občerstvení. Akci jsme si moc užili. Největší úspěch měla hra "Slepice a lego".

 • Zemědělské muzeum

  MMy, třída Ježci jsme se vydali do Zemědělského muzea v Praze. Už před muzeem jsem se zdrželi pozorováním živých domácích zvířat. Každé patro muzea bylo něčím zajímavé. Nejvíc se nám ale líbilo poslední patro "Gastronomie", které bylo skoro celé interaktivní a na míru ušité pro děti. Nechyběla třeba magnetická velká perníková chaloupka nebo sklizeň plyšové zeleniny. Všem moc doporučujeme návštěvu a při hezkém počasí se můžete povozit na kolotoči před vchodem.

 • Myslivecký den

  TTřída Žirafek se zúčastnila akce "Myslivecký den" v Apolinářské zahradě. Děti plnily zajímavé úkoly, ve kterých poznávaly stromy a zvířata lesů České republiky, měly také přijít na to, jak je vhodné se v lese chovat a proč je důležité tamní přírodu chránit. Jednotlivými stanovišti je provázeli myslivci, tudíž se děti dozvěděly také něco o jejich činnosti v péči o les. Na konci děti čekala malá sladká odměna.