Ekoškolka

Mateřská škola na Děkance

EKOŠKOLKA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019/20

Informace ze schůzky Ekotýmu

Plánovaná hromadná akce MŠ pro rodiče a děti k oslavě světového dne vody 22.3.2020 je z důvodu předcházení shromažďování více
lidí organizována jako akce pro rodiny a děti.

Informace jsou na nástěnce Ekoškoly a na webových stránkách MŠ. Ostatní informace u třídy Žabičky.

Děkujeme všem členům Ekotýmu a těšíme se na další plánovanou schůzku v září, kdy se budeme věnovat novému tématu –
prostředí.--Po loňském obhájení titulu jsme se s vervou pustili do nového školního roku s Ekoškolou.

V tomto školním roce si samy děti vybraly ze čtyř témat Ekoškoly (jídlo, odpady, prostředí, voda), téma voda.

Po odchodu některých rodičů a předškoláků z ekotýmu, jsme doplnili ekotým o nové členy. O jeho složení se můžete dozvědět na nástěnce
EKOŠKOLY, ve vstupní chodbě vpravo. Náš ekotým se sešel již dvakrát, zápisy jsou vyvěšeny na nástěnce.

Dvakrát měsíčně (v pátek), se schází DĚTSKÝ EKOTÝM, který je zastoupen dětmi ze všech tříd.

Doposud se nám podařilo vypracovat ANALÝZU slabých a silných stránek MŠ na téma voda uvidíte na nástěnce.

Pracujeme na PLÁNU ČINNOSTÍ – sledujte nástěnku, plán se tam objeví.

Připraveny jsou akce pro rodiče o Vánocích a je plánována oslava DNE VODY na 22.3.20120 – oznámení bude na plakátech.

Jednotlivé třídy průběžně plní úkoly environmentální výchovy, můžete sledovat na nástěnkách tříd tabulku s kapičkami, kde je uvedeno,
co mají děti splněno.

Koordinátorky EVVO se průběžně zúčastňují seminářů a školení v oblasti EVVO.

Aktuální informace a fotografie naleznete ve třídě žabiček.