Zápis k prázdninovému provozu

Mateřská škola na Děkance


Seznam registračních čísel přijatých dětí k prázdninovému provozu v termínu 7.8.-18.8.2023

SL 01/2023   ZB 02/2023   DK 01/2023
SL 02/2023   ZB 04/2023   DK 02/2023
SL 03/2023   ZB 05/2023   DK 04/2023
SL 05/2023   ZB 06/2023   DK 05/2023
SL 11/2023   ZB 07/2023   DK 06/2023
SL 13/2023   ZB 08/2023   DK 07/2023
SL 15/2023   SM 02/2023   DK 08/2023
SL 16/2023   SM 04/2023   DK 09/2023
SL 17/2023   SM 05/2023   DK 10/2023
SL 21/2023   SM 06/2023   DK 11/2023
SL 22/2023   SM 07/2023   DK 13/2023
SL 23/2023   SM 08/2023   DK 14/2023
SL 24/2023   SM 09/2023   DK 15/2023
SL 28/2023   SM 10/2023   DK 17/2023
SL 29/2023   SM 11/2023   DK 18/2023
SL 31/2023   SM 15/2023   DK 19/2023
SL 32/2023   SM 16/2023   DK 20/2023
SL 34/2023   SM 17/2023   DK 22/2023
SL 37/2023   SM 18/2023   DK 23/2023
SL 38/2023   SM 19/2023   DK 27/2023
SL 40/2023   SM 20/2023   DK 29/2023
SL 41/2023   SM 21/2023   DK 31/2023
SL 42/2023   SM 23/2023   DK 32/2023
SL 43/2023   SM 24/2023   DK 34/2023
SL 44/2023   SM 26/2023   DK 35/2023
SL 46/2023   SM 27/2023   DK 36/2023
SL 48/2023   SM 29/2023   DK 37/2023
SL 49/2023   SM 30/2023   DK 38/2023
SL 50/2023   SM 31/2023   DK 39/2023
SL 53/2023   SM 33/2023   DK 40/2023
SL 55/2023   SM 34/2023   DK 41/2023
TL 01/2023   SM 35/2023   DK 43/2023
TL 02/2023   SM 36/2023   DK 44/2023
TL 03/2023   SM 37/2023   DK 45/2023
TL 04/2023   SM 38/2023   DK 46/2023
TL 09/2023   SM 40/2023   DK 49/2023
TL 10/2023   SM 44/2023   DK 51/2023
TL 11/2023   SM 45/2023    
TL 12/2023   SM 48/2023    
TL 13/2023   VI 02/2023    
TL 15/2023   VI 03/2023    
TL 20/2023   VI 05/2023    
TL 21/2023   VI 06/2023    
TL 23/2023   VI 07/2023    
TL 24/2023   VI 08/2023    
TL 25/2023   VI 09/2023    
TL 27/2023   VI 12/2023    
SU 01/2023   VI 13/2023    
SU 05/2023   VI 14/2023    
SU 06/2023   VI 15/2023    
SU 07/2023   VI 16/2023    
SU 08/2023   VI 17/2023    
SU 15/2023   VI 18/2023    
SU 16/2023   VI 21/2023    
SU 17/2023   VI 22/2023    
SU 18/2023   VI 24/2023    
SU 20/2023   VI 26/2023    
SU 22/2023   VI 27/2023    
SU 23/2023   VI 28/2023    
SU 29/2023   VI 30/2023    
SU 30/2023   VI 31/2023    
CL 02/2023   VI 32/2023    
CL 03/2023   VI 34/2023    
CL 04/2023   VI 37/2023    
CL 05/2023   VI 38/2023    
CL 06/2023   VI 39/2023    
CL 08/2023   VI 40/2023    
CL 09/2023   VI 41/2023    
CL 14/2023   VI 42/2023    
CL 15/2023   VI 43/2023    
CL 16/2023   VI 44/2023    
CL 17/2023   VI 45/2023    
CL 19/2023        
CL 20/2023        
CL 22/2023        
CL 23/2023        
CL 24/2023        
CL 26/2023        
CL 28/2023        
CL 29/2023        
CL 33/2023        
CL 37/2023        
CL 39/2023        
CL 41/2023        


Informace k prázdninovému provozu

Mateřská škola Na Děkance zajišťuje prázdninový provoz od 7.8.2023 do 18.8.2023.

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí k prázdninovému provozu bude zveřejněno od 5.4.2023 na www.dekanka.cz,  nebo přímo na vstupních dveřích do MŠ Na Děkance.

 

 • Školné 430,-
 • Stravné 45,- Kč / 49,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.

Platba školného je nevratná. Včas odhlášené stravné bude vráceno na účet zákonného zástupce.

 

Školné i stravné musí být připsáno na účet MŠ nejpozději do 24.3.2023 včetně a bude jednoznačně identifikovatelné. Pokyny k platbě obdrží zákonní zástupci ve své kmenové mateřské škole a na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

 

V případě neuhrazení plateb do řádného termínu bude přihlášené dítě z prázdninové docházky vyřazeno.

 

                  Odhlašování stravy:  přes aplikaci STRAVA.CZ – zákonní zástupci obdrží

                  informace k registraci e-mailem.

                  Veškeré dotazy k platbám nebo registraci – Ing. Markéta Balvínová, hospodářka

                  školy, tel: 737993080.

                  Odhlášení stravy na daný den je možné nejpozději do 7:30 hod.

                

                  Omluvy z docházky: v případě nepřítomnosti dítěte je vždy nutné odhlásit oběd na

                  na daný den/dny v aplikaci STRAVA.CZ (tato informace nám postačí též jako

                  omluva z docházky), pokud nám potřebujete sdělit ještě něco dalšího, co se týká

                  omluvy dítěte, můžete nám napsat na e-mail msnadekance@seznam.cz. Nebo

                  telefonovat/psát na provozní mobil školky 731465808.

 

                  Při prvním příchodu do naší mateřské školy odevzdáte ve své třídě paní učitelce:

 • přihlášku ke stravování
 • zmocnění k vyzvednutí dítěte jinou osobou, než je zákonný zástupce (pokud budete potřebovat)

Oba dokumenty obdržíte ve své kmenové mateřské škole nebo jsou ke stažení na našich webových stránkách www.dekanka.cz.

 

Organizace provozu:

 

Provozní doba 6:30 – 17:30 hodin.

 

Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno ve vstupním vestibulu za prosklenými dveřmi. Ranní příchod do MŠ do 8:30 hod., ve výjimečném případě po dohodě s učitelkou možno i později. Vyzvedávání dětí po obědě 12:15 – 13:00 hod. Odpolední vyzvedávání od 14:45 hod.

Dítě bude předáno pouze zákonnému zástupci nebo pověřené osobě na základě vyplněného zmocnění.

Co děti do školky potřebují:

 • ramínko s pytlem do skříňky
 • přezůvky  - nejlépe bačkůrky (ne pantofle!) - podepsat
 • pohodlné převlečení do třídy, jiné na zahradu (za příznivého počasí chodíme na zahradu i v odpoledních hodinách)
 • na pobyt venku je nutná pokrývka hlavy, pitný režim zajištěn
 • krém na opalování s ochranným faktorem uložit do šatní skříňky – podepsat
 • holínky a pláštěnku – podepsat
 • pyžamo

 

 

Shrnutí důležitých kontaktů:

provozní mobil školky – 731465808

hospodářka školy Ing. Balvínová – 737993080, hospodarka@dekanka.cz
Ve dnech od 29. 3. do 6. 4. 2023 nebude přítomná hospodářka Ing. Markéta Balvínová. Vaše dotazy budou řešeny v týdnu od 11. 4 do 14. 4. 2023.

e-mail pro případné doplnění informace k omluvě dítěte z docházky – msnadekance@seznam.cz

ředitelka školy Monika Biemannová – dekanka@dekanka.czDokumenty ke stažení

Zmocnění k převzetí dítěte

Přihláška ke stravování