Zápis k prázdninovému provozu

Mateřská škola na Děkance

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH K PRÁZDNINOVÉ DOCHÁZCE V TERMÍNU OD  19.7. DO 30.7.2021

 

 

 

1                      26                    51

2                      27                    52

3                      28                    53

4                      29                    54

5                      30                    55

6                      31                    56

7                      32                    57

8                      33                    58

9                      34                    59

10                    35                    60

11                    36                    63

12                    37                    64

13                    38                    65

14                    39                    66

15                    40                    67

16                    41                    68

17                    42                    69

18                    43                    70

19                    44                    71

20                    45                    72

21                    46

22                    47

23                    48

24                    49

25                    50

 

 

Všem podaným žádostem do 15.4.2021 z kmenové mateřské školy Na Děkance bylo vyhověno.                      

 

 

V Praze dne 16.4.2021

 

 

Monika Biemannová, ředitelka školy  • Provozní doba 6:30 – 17:30 hodin.
  • Školné 400,- Kč.
  • Stravné 38,- Kč / 41,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.

Platba školného je nevratná. Včas odhlášené stravné bude vráceno na účet zákonného zástupce.

 

Školné i stravné musí být připsáno na účet MŠ nejpozději do 30.4.2021.

 

 

Potřebné údaje pro zaplacení obdržíte e-mailem.

 

V případě neuhrazení plateb v řádném termínu (školné i stravné), bude přihlášené dítě z prázdninové docházky vyřazeno.

 

  • Omluvy – denně do 7:30 hod. na tel. 731 465 808 (možno i SMS), nebo na e- mail

msnadekance@seznam.cz  případně do schránky omluv v přízemí ve vestibulu školy.

  • Při nástupu najdete informaci o rozdělení dětí do tříd na prosklených dveřích ve vstupním vestibulu.

Ranní příchod do MŠ do 8:30 hod., ve výjimečném případě po dohodě s učitelkou možno i později. Vyzvedávání dětí po obědě 12:15 – 13:00 hod. Odpolední vyzvedávání od 14:45 hod.

Dítě bude předáno pouze zákonnému zástupci nebo pověřené osobě na základě vyplněného zmocnění.

  • Dětem dejte pohodlné převlečení do třídy, jiné na zahradu (za příznivého počasí chodíme na zahradu i v odpoledních hodinách). Na pobyt venku je nutná pokrývka hlavy, pitný režim zajištěn.

 

 

                                                                        Monika Biemannová, ředitelka školy