Zápis k prázdninovému provozu

Mateřská škola na Děkance

Informace k prázdninovému provozu

 

Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance zajišťuje prázdninový provoz od 19.7. do 30.7. 2021.

Dne 6.4. a 7.4.2021 od 13:00 do 16:00 hod. proběhne zápis dětí k prázdninovému provozu v souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 165 odst. 2 písm. b).

Zápis proběhne ve vstupním vestibulu mateřské školy v souladu s dodržením aktuálních epidemiologických opatření.

 

Rodiče u zápisu odevzdají: (týká se dětí z jiných mateřských škol)

 1. Přihlášku k prázdninovému provozu, potvrzenou kmenovou MŠ.
 2. Zmocnění k vyzvednutí pověřenou osobou (v případě potřeby).
 3. Originál aktuálního potvrzení od lékaře.

V případě podání žádostí na více MŠ (MŠ Čtyřlístek, MŠ Španělská), postačí předložit jeden originál lékařského potvrzení, na zbylé MŠ bude odevzdána kopie s potvrzením ředitelky, u které je uložen originál.

 1. Přihlášku ke stravování

 

Všechny dokumenty jsou ke stažení ZDE:

Potvrzení od lékaře
Přihláška k prázdninovému provozu
Přihláška ke stravování
Zmocnění k vyzvednutí pověřenou osobou

 

Rodiče dětí z mateřské školy Na Děkance:

 • Odevzdají ve své třídě formulář s oznámením o docházce dítěte v době prázdninového provozu. Formulář si vyzvednou ve své třídě. Tato varianta platí v případě, že bude mateřská škola v provozu.

nebo

 • V případě, že bude mateřská škola uzavřena – zašle zákonný zástupce na e-mail dekanka@dekanka.cz informaci o tom, že má zájem zařadit dítě k docházce v době prázdninového provozu a uvede zde jméno dítěte, třídu a od kdy do kdy bude dítě přítomno.

 

Je třeba, aby oznámení o docházce dítěte (z naší mateřské školy) v době prázdninového provozu bylo podáno nejpozději do 15.4.2021.

     

Rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu bude zveřejněno od 16.4.2021 na www.dekanka.cz,  nebo přímo na vstupních dveřích do MŠ Na Děkance. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

 • Provozní doba 6:30 – 17:30 hodin.
 • Školné 400,- Kč.
 • Stravné 38,- Kč / 41,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.

Platba školného je nevratná. Včas odhlášené stravné bude vráceno na účet zákonného zástupce.

 

Školné i stravné musí být připsáno na účet MŠ nejpozději do 30.4.2021.

 

 

Potřebné údaje pro zaplacení obdržíte e-mailem následně po odevzdání přihlášky.

 

V případě neuhrazení plateb v řádném termínu (školné i stravné), bude přihlášené dítě z prázdninové docházky vyřazeno.

 

 • Omluvy – denně do 7:30 hod. na tel. 731 465 808 (možno i SMS), nebo na e- mail

msnadekance@seznam.cz  případně do schránky omluv v přízemí ve vestibulu školy.

 • Při nástupu najdete informaci o rozdělení dětí do tříd na prosklených dveřích ve vstupním vestibulu.

Ranní příchod do MŠ do 8:30 hod., ve výjimečném případě po dohodě s učitelkou možno i později. Vyzvedávání dětí po obědě 12:15 – 13:00 hod. Odpolední vyzvedávání od 14:45 hod.

Dítě bude předáno pouze zákonnému zástupci nebo pověřené osobě na základě vyplněného zmocnění.

 • Dětem dejte pohodlné převlečení do třídy, jiné na zahradu (za příznivého počasí chodíme na zahradu i v odpoledních hodinách). Na pobyt venku je nutná pokrývka hlavy, pitný režim zajištěn.

 

 

                                                                        Monika Biemannová, ředitelka školy