Zápis k prázdninovému provozu

Mateřská škola na Děkance


SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH K PRÁZDNINOVÉ DOCHÁZCE V TERMÍNU OD 8.7. do 19.7.2024 (pdf)

Informace k prázdninovému provozu
 
Mateřská škola Na Děkance zajišťuje prázdninový provoz od 8.7.2024 do 19.7.2024.
 
Přijímací řízení – zápis:
 
  • Elektronický předzápis bude spuštěn od 4.3.2024 do 25.3.2024 na našich webových stránkách. Výhodou je vyplnění a stažení dokumentace v elektronické podobě a možnost rezervace konkrétního času pro odevzdání dokumentace.
  • Pokud rodič nevyužije elektronického předzápisu, může si dokumentaci stáhnout na našich webových stránkách v sekci „Školka“ složka „Zápis k prázdninovému provozu“ nebo vyzvednout přímo v MŠ Na Děkance ve vstupním vestibulu.
 
Termíny zápisu (odevzdání dokumentace):
 
2.4.2024 pro rodiče registrované v elektronickém předzápise
 
3.4.2024 od 13:00 hod. do 17:00 hod pro rodiče, kteří nemají elektronickou registraci
 
Při zápisu zákonný zástupce předá požadovanou dokumentaci (Žádost o přijetí, Přihlášku ke stravování) a kopii Evidenčního listu z kmenové mateřské školy.
Upozorňujeme, že na Žádosti o přijetí je třeba potvrzení od ředitelky kmenové mateřské školy, že dítě do dané mateřské školy dochází.
 
Kritériem pro přijetí k prázdninovému provozu v roce 2024 do Mateřské školy, Praha 2, Na Děkance 2 je docházka dítěte do některé z mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 2 a včasná úhrada platby v daném termínu.
 
Pokyny k platbě obdrží zákonní zástupci na e-mail uvedený v Žádosti o přijetí, kterou podali v řádném termínu.
 
Příslušné platby je třeba poslat bezhotovostně tak, aby je mateřská škola mající prázdninový provoz obdržela na účet nejpozději 24.4.2024 včetně a byly jednoznačně identifikovatelné dle pokynů mateřské školy. Doporučujeme důslednou kontrolu před odesláním platby a dodržení předaných pokynů k platbě.
 
V případě neuhrazení v řádném termínu nebude dítě k prázdninové docházce přijato. V případě neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a dítě nebude k prázdninové docházce přijato.
 
 
Seznam registračních čísel přijatých dětí k prázdninovému provozu bude zveřejněn od 29.4.2024 na www.dekanka.cz,  nebo přímo na vstupních dveřích do MŠ Na Děkance.
 
 
Školné 450,- Kč
Stravné 45,- Kč / 49,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.
Platba školného je nevratná. Včas odhlášené stravné bude vráceno na účet zákonného zástupce.
Odhlašování stravy:  přes aplikaci STRAVA.CZ – zákonní zástupci obdrží informace k registraci e-mailem.
Veškeré dotazy k platbám nebo registraci – Ing. Markéta Balvínová, hospodářka školy,
 tel: 737993080.
 Odhlášení stravy na daný den je možné nejpozději do 7:30 hod.
                 
Omluvy z docházky: v případě nepřítomnosti dítěte je vždy nutné odhlásit oběd na daný den/dny v aplikaci STRAVA.CZ (tato informace nám postačí též jako omluva z docházky).
Pokud nám potřebujete sdělit ještě něco dalšího, co se týká omluvy dítěte, můžete nám napsat na e-mail msnadekance@seznam.cz. Nebo telefonovat/psát na provozní mobil školky 731465808.
 
Při prvním příchodu do naší mateřské školy odevzdáte ve své třídě paní učitelce zmocnění k vyzvednutí dítěte jinou osobou, než je zákonný zástupce (pokud budete potřebovat).
Dokument je ke stažení na našich webových stránkách www.dekanka.cz nebo si jej můžete vyzvednout v naší mateřské škole.
 
Organizace provozu:
 
Provozní doba 6:30 – 17:30 hodin.
 
Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno ve vstupním vestibulu za prosklenými dveřmi. Ranní příchod do MŠ do 8:30 hod., ve výjimečném případě po dohodě s učitelkou možno i později. Vyzvedávání dětí po obědě 12:15 – 13:00 hod. Odpolední vyzvedávání od 14:45 hod.
Dítě bude předáno pouze zákonnému zástupci nebo pověřené osobě na základě vyplněného zmocnění.
Co děti do školky potřebují:
  • ramínko s pytlem do skříňky
  • přezůvky  - nejlépe bačkůrky (ne pantofle!) - podepsat
  • pohodlné převlečení do třídy, jiné na zahradu (za příznivého počasí chodíme na zahradu i v odpoledních hodinách)
  • na pobyt venku je nutná pokrývka hlavy, pitný režim zajištěn
  • krém na opalování s ochranným faktorem uložit do šatní skříňky – podepsat
  • holínky a pláštěnku – podepsat
  • pyžamo
 
 
Shrnutí důležitých kontaktů:
provozní mobil školky – 731465808
hospodářka školy Ing. Balvínová – 737993080, hospodarka@dekanka.cz
e-mail pro případné doplnění informace k omluvě dítěte z docházky – msnadekance@seznam.cz
ředitelka školy Monika Biemannová – dekanka@dekanka.cz.
  Pokud nevyužijete elektronického předzápisu, jsou dokumenty ke stažení ZDE